Loading...
Mới cập nhật
Friday, 07/10/2016 | 9:44 Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha

Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết!

Hãy bớt thời gian 5 phút xem sự thông minh sáng tạo của mấy em học sinh lớp 10.

Loading...

Nghe tiếng bay phê quá. Tài năng là đây chứ đâu?

Theo Vitalk

Loading...

Loading...
  • tuần
  • tháng
  • Năm
Kết nối với chúng tôi