Loading...
Mới cập nhật
Friday, 07/10/2016 | 9:44 Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha Chia sẻ trên Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết! trên zozoha

Học sinh lớp 10 tự chế máy bay quá đỉnh: Bay cao và xa phết!

Hãy bớt thời gian 5 phút xem sự thông minh sáng tạo của mấy em học sinh lớp 10.

Loading...

Nghe tiếng bay phê quá. Tài năng là đây chứ đâu?

Theo Vitalk

Loading...

Loading...
Kết nối với chúng tôi